wstążeczka

Koszyk

produktów 0

wartość 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Producenci

Wersje językowe

Facebook

Blog

Waluty:

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną


 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu Fifi Rifi,

znajdującego się na stronie: www.fifirifi.pl

 

Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF, w dowolnej chwili ze strony Sklepu internetowego http://www.fifirifi.pl. Pobieranie Regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania bezpłatnej przeglądarki plików obsługujących format PDF – program można pobrać ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader/

Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://www.fifirifi.pl prowadzony jest przez firmę Bartłomiej Gil BADO FHU wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

I. Dane dotyczące sklepu, oraz sprzedawcy prowadzącego sklep:

 

Adres prowadzenia działalności gospodarczej: Konopnickiej 6, 55-106 Czeszów

Adres korespondencyjny: Jedności Narodowej 43, 50-260 Wrocław

NIP: 898 208 08 19

REGON: 021460308

 

Obsługa Reklamacji – adres korespondencyjny: Jedności Narodowej 43, 50-260 Wrocław

Dane kontaktowe:

Adres poczty elektronicznej: fifirifi@fifirifi.pl

Numer telefonu: (+48) 575 547 095

 

II. Słownik pojęć, użytych w regulaminie.

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konsument – zgodnie z art.221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym http://www.fifirifi.pl

Sprzedawca – Bartłomiej Gil BADO FHU prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: Konopnickiej 6, 55-106 Czeszów działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 898 208 08 19, REGON 021460308 adres poczty elektronicznej: fifirifi@fifirifi.pl numeru telefonu: (+48) 575 547 095

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Konsumentem a Sprzedawcą.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonywanie usługi na rzecz Klienta, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004

III. Spis treści

 

I. Dane dotyczące sklepu, oraz sprzedawcy prowadzącego sklep

II. Słownik pojęć, użytych w regulaminie

III. Spis treści

IV. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

V. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

VI. Metody korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

VII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

VIII. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

IX. Ochrona danych osobowych

 

IV. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. Podłączenie do Internetu
2. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w
wersji nie niższej niż 8.0 lub Opera w wersjach 16 i wyższych lub Firefox w wersji 12. Za
problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu usługodawca
nie ponosi odpowiedzialności,
3. Monitor o rozdzielczości 1024x768, lub w przypadku korzystania z mobilnej wersji - dowolne urządzenie mobilne
4. Włączona obsługa Cookies i Java Script..

 

V. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Zamówienie drogą elektroniczną składa się przez formularz znajdujący się na stronie www.fifirifi.pl. Aby dokonać zakupów, należy produkty dostępne w sklepie (oznaczone jako dostępne) dodać do koszyka za pomocą przycisku "do koszyka". Następnie przekieruje nas automatycznie do koszyka, w którym wybieramy ilość sztuk która nas interesuje. Na tym etapie składania zamówienia należy wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności. Następnie należy użyć przycisku "zamawiam", jeżeli wszystkie dane w formularzu się zgadzają. Następnie podajmy wszystkie dane osobowe, w tym imię, nazwisko, adres wysyłki oraz e-mail oraz numer telefonu. Po sprawdzeniu wszystkich danych, wybieramy "zamawiam".

VI. Metody korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.


Po złożeniu zamówienie ewentualne poprawki we wprowadzonych danych może nanieść jedynie administrator strony www.fifirifi.pl. W tym celu należy skontaktować się z obsługą sklepu Fifi Rifi telefonicznie pod numerem (+48) 575 547 095, lub mailowo pod adresem: fifirifi@fifirifi.pl

VII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 
1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w związku z korzystaniem ze strony www.fifirifi.pl i usług świadczonych przez firmę Barłomiej Gil BADO FHU.
2. Reklamacja może zostać złożona drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej umieszczony przez Usługodawcę na Portalu internetowym i służący do przesyłania zamówień, zapytań i reklamacji. Reklamacje można również złożyć w formie pisemnej na adres Bartłomiej Gil BADO FHU, Jedności Narodowej 43, 50-260 Wrocław.
3. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
- dane usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej)
- przedmiot reklamacji
- uzasadnienie reklamacji
4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie niepóźniejszym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Usługobiorca zostanie poinformowany o zajętym przez Usługodawcę stanowisku dotyczącym reklamacji w drodze pisemnej. Jeżeli reklamacja została złożona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację,
5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Usługodawcę usługobiorca może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

VIII. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

W przypadku, gdy konsument ma założone konto w sklepie znajdującym się na stronie www.fifirifi.pl wypowiedzenie umowy w zakresie prowadzenia konta następuje na skutek pisemnego wniosku przesłanego drogą elektroniczną lub droga tradycyjną.

IX. Ochrona danych osobowych.

 Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.

 

Kwestie dotyczące regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną uregulowane są:

 

I. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

 

Graphic design by:RB Design

Sklep Fifi Rifi - produkty i akcesoria do takich technik jak scrapbooking, embossing, cardmaking.

monitoring pozycji

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

Sklep internetowy od home.pl